PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL

“CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE”

“Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala
pentru SC MEDINSYS SRL, Craiova

"Sistem inovativ pentru diagnosticul precoce, stadializarea exacta si monitorizarea tratamentului pacientilor cu tumori digestive si bronhopulmonare (TRIGER)", proiect cofinantat din Fondul Social European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" în baza contractului nr. 285/16-12-2010, ID nr 983 Cod SMIS-CSNR 19782 încheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica în calitate de Organism Intermediar în numele si pentru Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului consta în crearea unui spin-off inovativ care, pe baza cercetarilor din cadrul unor contracte de cercetare anterioare, sa dezvolte un sistem original bazat pe covizualizare si ghidare electromagnetica pentru diagnosticul precoce, stadializarea exacta si monitorizarea TRatamentului pacientilor cu tumori dIGEstive si bRonhopulmonare (TRIGER).

Valoarea totala a proiectului este de 1.085.080 lei din care asistenta nerambursabila din partea Uniunii Europene este de 820.000 lei. Durata proiectului este de 15 luni începând cu data de 16 decembrie 2010.

Informatii suplimentare proiect:     www.medinsys.com

*Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Copyright © 2011 medinsys.com